Uzm Dr. Çağlar KARABAŞ

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Uzm. Dr. Çağlar KARABAŞ

Eğitimler

Uzmanlıklar

Kurs ve Sertifikalar

İletişim Bilgileri

Hemen Randevu Hattı

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  1. Çağlar KARABAŞ, Havva Talay Çalış, Ulaş Serkan Topaloğlu, and Çiğdem Karakükçü. “Effects of ultrasound guided leukocyte-rich platelet-rich plasma (LR-PRP) injection in patients with pes anserinus tendinobursitis.” Transfusion and Apheresis Science 60.3 (2021): 103048.
  2. Çağlar Karabaş, Havva Talay Çalış, Ulaş Serkan Topaloğlu, and Çiğdem Karakükçü. “Effects of platelet-rich plasma injection on pain, range of motion, and disability in adhesive capsulitis: A prospective, randomized-controlled study.” Turkish Journal of Physical Medicine & Rehabilitation (2587-1250) 67, no. 4 (2021).
  3. Çağlar Karabaş, Havva Talay Çalış, Abdurrahman Kutluca, Ulaş Serkan Topaloğlu. “The Effect of Visual and Auditory Information on Illness Perceptions and Patient Satisfaction in Knee Osteoarthritis.” Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin 32, no. 01 (2022): 38-44.
  4. Çağlar Karabaş, Samet Karahan, Havva Talay Çalış, Ali Koç. Comparison of pineal gland volume between patients with fibromyalgia and healthy controls” European Journal of Therapeutics. (Kabul edildi, Yayın aşamasında Accepted: 11.01.2022).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

 1. Havva Talay Çalış, Çağlar Karabaş, Mustafa Çalış, Jülide Aksel Yazıcıoğlu, Emel Güler, BüĢra Yıldız. Adeziv Kapsülitte Trombositten Zengin Plazma Yeni Bir Tedavi Seçeneği midir; Vaka Serisi (PS-182). Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 22-26 Mart 2017 (Poster Bildiri).
 2. Havva Talay Çalış, Çağlar Karabaş, Çiğdem Karakükcü. Adeziv Kapsülitte Trombositten Zengin Plazma Enjeksiyonunun Ağrı, Eklem Hareket Açıklığı ve Günlük Yaşam Aktivitesi Üzerine Etkisi (S-070). Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 20-24 Mart 2019 (Sözlü Bildiri).
 3. Merve Efe Durmuş, Mehtap Aykaç Çebicci, Çağlar Karabaş. Omuz Ağrılı Hastalarda Ağrı Varlığının Tedavi Sonuçlarına ve Yaşam Kalitesine Etkisi (S- 112). Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 20-24 Mart 2019 (Sözlü Bildiri).
 4. Mehtap Aykaç Çebicci, Çağlar Karabaş, Ali Koç. Psöriazisli Hastalarda Sakroileit Sıklığı (S-105). Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 20-24 Mart 2019 (Sözlü Bildiri).
 5. Çağlar Karabaş, Samet Karahan. Rs3pe ile Başvuran Hastada Etyolojik Neden Olarak Akciger Kanseri (F-005). Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 20-24 Mart 2019 (Fotograf bildiri).
 6. Çağlar Karabaş, Kemal Erol. Metatarsal Eklemdeki Tofüs ve Artrit Varlığı (V- 001). Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 20-24 Mart 2019 (Video bildiri).
 7. Çağlar Karabaş, Abdurrahman Kutluca, Havva Talay Çalış. Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Ağrı, Fonksiyonel Parametreler ve Radyolojik Evreleme Arasındaki  ilişki  (SS-023).  28.  Uluslararası  Katılımlı  Ulusal  Fiziksel  Tıp  ve Rehabilitasyon Kongresi, 08-11 Nisan 2021 (Sözlü Bildiri).
 8. Berke Aras, Çağlar Karabaş. Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Ozon Tedavisinin Etkinliğinin  Retrospektif  Olarak  İncelenmesi  (xxx).  29.  Uluslararası  Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 02-06 Mart 2022. (Sözlü Bildiri

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 1. Caliş, Havva Talay, Caglar Karabas, and Emel Guler. “Effects of Platelet-rich Plasma Injection on Adhesive Capsulitis: An Interventional Case Series.” Erciyes Medical Journal 41.1 (2019): 102-105
 2. Çağlar Karabaş. “Fibromyalji Hastalarinda Nötrofil/lenfosit Orani, Platelet/lenfosit        orani        ve        Ortalama                                                              Trombosit            Hacminin Değerlendirilmesi.” Journal of Anatolian Medical Research 3.1: 1-10.
 3. Çağlar Karabaş, Serap TOMRUK SÜTBEYAZ, and Mehtap AYKAÇ CEBĠCCĠ.   “SĠRĠNGOMYELĠ’YE   BAĞLI   GELĠġEN   CHARCOT   DĠRSEĞĠ: VAKA SUNUMU Charcot Arthropathy Caused By Syringomyelia: Case Report.” Bozok Tıp Dergisi 9.4: 172-176..
 4. YAĞMUR, Neslihan, Havva TALAY ÇALIŞ, Fatma Gül ÜLKÜ DEMĠR, and Çağlar   KARABAŞ.   “PARSĠYEL   VE   TAM   KAT   ROTATOR   MANġON YIRTIKLARININ         KONSERVATĠF         TEDAVĠYE         YANITLARININ Karşılattırılması.” Sağlık Bilimleri Dergisi 30, no. 1: 79-82.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 1. Neslihan Yağmur, Havva Talay Çalış, Fatmagül Ülkü Demir, Çağlar Karabaş. Parsiyel ve Tam Kat Rotator Manyon Yırtıklarının Konservatif Tedaviye Yanıtlarının Karşılattırılması (S-5). 7. Sivas Romatoloji Online Sempozyumu, 4-6 Eylül 2021 (Sözlü bildiri).
 2. Havva  Talay  Çalış,  isa  Cüce,  Elif  Polat,  Sinan  Hopcan,  Esra  Yaprak,  Çağlar Karabaş, İlhami Çelik, Fatma Gül Ülkü Demir. Hafif ile Orta Derecede Covid-19 Pnomonisi  Olan  Hastalarda  Pulmoner  Rehabilitasyon  için  Geliştirilen  Mobil Aplikasyonun Fizibilitesi ve Etkinliği, Randomize Kontrollü ÇalıĢma (S-09). 8. Sivas Romatoloji Online Sempozyumu, 3-5 Eylül 2021 (Sözlü bildiri).

Çağlar Karabaş. Diz Ağrılarında Laboratuvar Bulguları. Kitap Adı: Diz Ağrıları, Editör: Havva Talay Çalış, Akademisyen Yayın Evi, 2022.

 • Smart: Sakroiliak Eklem MRI Kursu. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, 22-26 Mart 2017.
 • Sık Gözlenen Ayak Problemleri ve Tedavisi. V. Yaz Okulu, Antalya, 29 Nisan 2017.
 • Lomber Omurganın Ġnvaziv Girişimler ile Tedavisi Kursu. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 25-29 nisan 2017.
 • Eleştirel Makale Okuma, Değerlendirme ve Yazım. RADER Kış Atolyesi, Kayseri, 9-11 şubat 2018.
 • Ultra 2018: Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar. Ultra 2018, Antalya, 12-14 Ekim 2018.
 • VIII. Kış Okulu, Kardiyak Rehabilitasyon Eğitimi, Ankara, 7-8 Aralık 2018.
 • Ultrasonografi Eşliğinde Botulinum Toksin Uygulamaları Kursu, Kayseri, 27 Nisan 2019.
 • Temel Biyoistatistik Kursu, Online, 4 Nisan 2021.
 • Alt Ekstremitede Lenfödem Rehabilitasyon Kursu, 3.FTR kurs günleri, Antalya, 9-12 Aralık 2021.
 • Manuel Tıp Kursu, 3.FTR kurs günleri, Antalya, 9-12 Aralık 2021.
 • Skolyoz ve HiperkifozDeğerlendirme ve Reçeteleme Kursu, 3.FTR kurs günleri, Antalya, 9-12 Aralık 2021.
 • Temporomandibüler Eklem Hastalıklarında Değerlendirme ve Tanı Kursu, 3.FTR kurs günleri, Antalya, 9-12 Aralık 2021.
 • Pediatrik Spastisite Değerlendirme ve Tedavi Kursu, 29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 02-06 Mart 2022.
 • Myofasial Gevşetme Teknikleri Kursu, 29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 02-06 Mart 2022.
 • TRASD 4. Kış okulu, Konya, 11-12 şubat 2017.
 • 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 25-29 nisan 2017
 • Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, 22-26 Mart 2017.
 • 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 25-29 nisan 2017.
 • RADER Kış Atolyesi, Kayseri, 9-11 ġubat 2018.
 • Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, 28- Mart-1 Nisan 2018.
 • TRASD 5. Sivas Romatoloji Günleri, Sivas, 15-16 Eylül 2018.
 • Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, 20-24 Mart 2019.
 • 21.Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2021.
 • Enjeksiyon Kampı, Campinject, Antalya, 5-7 Kasım 2021.
 • 3. FTR Kurs Günleri, Antalya, 9-12 Aralık 2021.
 • Uluslararası Katılımlı 29. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, 2-6 Mart 2022.
 • Ozon Uygulama Sertifikası, 15 ġubat-26 Mart 2019. (Sağlık Bakanlığı Onaylı Eğitim Sertifikası).
 • Kupa Uygulama Sertifikası, 20-26 Mayıs 2019. (Sağlık Bakanlığı Onaylı Eğitim Sertifikası).
 • Proloterapi Sertifikası, 4-19 Eylül 2021. (Sağlık Bakanlığı Onaylı Eğitim Sertifikası).
 • Mezoterapı Sertifikası. (Sağlık Bakanlığı Onaylı Eğitim Sertifikası).
 • 3. Basamak Nöral Terapi Kursu, Ankara, 17-19 Aralık 2021. (Eğitmen: Dr. Hüseyin Nazlıkul).
 • 4. Basamak Nöral Terapi Kursu, Ankara, 27-28 Kasım 2021. (Eğitmen: Dr. Hüseyin Nazlıkul).
 • Akupunktur Eğitimi Sertifikası . (Sağlık Bakanlığı Onaylı Eğitim Sertifikası)